Συνολικά 4 μπορούν να θεωρηθούν τα στάδια ανάπτυξης της οργάνωσης. Η περίοδος 1985-88, θεωρείται "το ξεκίνημα". Το δεύτερο στάδιο, 89-95, το οποίο συνοδεύτηκε από ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, ήταν η περίοδος όπου μπήκαν τα πρώτα γερά θεμέλια της κίνησης. Κατά την τρίτη περίοδο, 96-98, η έδρα μεταφέρεται στις Βρυξέλλες και οργανωτικά αποκτά σχεδόν τη σημερινή μορφή. Τέλος, από το 99 έως και σήμερα διανύουμε την τέταρτη περίοδο όπου έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

1985-1988: Η Αρχή

1989-1995: Αγκαλιάζοντας την Ανατολή

1996-1998: Αναπτυσσόμενος επαγγελματισμός στις Βρυξέλλες

1999-