Η AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L'Europe) είναι μια ανεξάρτητη, πανευρωπαϊκή, μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών, όλων των επιστημών, ανεξάρτητη από πολιτικές κατευθύνσεις. Στοχεύει στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας μέσα από την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού πνεύματος, την αύξηση της κινητικότητας και την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και φιλίας μεταξύ των νέων. Η AEGEE πλέον είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη πανευρωπαϊκή οργάνωση, με έδρα στις Βρυξέλλες και την επίσημη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Ηνωμένα Έθνη, είναι μέλος στο Ευρωπαϊκό Forum Nέων και τέλος συνεργάζεται και με την UNESCO.

Αριθμεί 13.000 μέλη περίπου, σε πάνω από 200 Πανεπιστημιακές πόλεις και 40 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΑΕGEE πήρε το όνομα της από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, και το Αιγαίο πέλαγος, σε συνδυασμό με το πρώτο κοινοβούλιο που ιδρύθηκε με το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης το "Les Etats Generaux". Ιδρύθηκε το 1985, στο Παρίσι, από φοιτητές που ανήκαν στα 5 "Grand Ecoles" κάτω από την καθοδήγηση του Franck Biancheri. Στα θέματα που απασχολούσαν την AEGEE, ήταν κυρίως θέματα της Ευρώπης τα οποία και παρουσιάζονταν σε διεθνή και ευρωπαϊκά ιδρύματα. Οι φοιτητές αγκάλιασαν την ιδέα και μετά την αποφοίτηση τους, στις πατρίδες τους πλέον, συστάθηκαν οι πρώτες "αντένες" (τοπικά παραρτήματα).

Στη ενότητα Ιστορία της AEGEE μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ιστορία της οργάνωσης.

Πολλές πληροφορίες για την AEGEE μπορείτε να βρείτε και στο κεντρικό site που περιέχει έναν μεγάλο πλούτο πληροφοριών για την οργάνωση.