Καθόλη την διάρκεια του χρόνου οργανώνονται πολλά events από την AEGEE τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διοργανώνονται συνεχώς events σε όλα τα μέρη της Ευρώπης από τις τοπικές αντένες της AEGEE. Κάθε μέλος της AEGEE μπορεί να κάνει αίτηση για να συμμετάσχει σε αυτά. Μια αναλυτική λίστα όλων των event μπορείτε να βρίσκετε στο κεντρικό site μέσα από το link AEGEE Events από όπου μπορείτε να κάνετε και τις αιτήσεις σας. Tα events μπορούν να έχουν ό,τι θέμα μπορείτε να φανταστείτε, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, πολιτικό...

Μια ιδιαίτερη κατηγορία event (και ίσως τα πιο γνωστά της AEGEE) είναι τα Θερινά Πανεπιστήμια (Summer Universities) τα οποία σας δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψετε φθηνά και να γνωρίσετε διάφορα μέρη της Ευρώπης! Πιο πολλές πληροφορίες εδώ.

Η AEGEE-Πάτρα διοργανώνει τακτικά εκδρομές, πάρτυ και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την γνωριμία του κόσμου με την οργάνωσή μας. Φυσικά η αντένα μας έχει διοργανώσει και σημαντικά ευρωπαϊκα event με ιδιαίτερη επιτυχία. Επισκεφτείτε την ενότητα "Δράσεις της AEGEE-Πάτρα" για περισσότερες πληροφορίες.