Πρόεδρος Καραγρηγόρη Φωτεινή
Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Εύρεσης Πόρων
Κωστακοπούλου Σταυρούλα
Γραμματέας Πετροπούλου Έλλη
Ταμίας Καρτέρη Σύλβια
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αγγελής Ραφαήλ

 

Εξελεγκτική Επιτροπή Λιάτσος Βασίλης
Πετράκου Βασιλική